0
0 Comments

Kuchazani ukuphupha kuhlanta amatuna nebantu ongahlobene nabo nokuts nice emandzini lamakhulu kungene oyendwa asitjel kwekuts if ufuna zinhlanhla kume ubhale zonkhe lezinhlanhla ozifunayo tukweli pheshana bese ujiba lelo phepha lapho emanzinii

Vuyo Asked question November 23, 2021
Add a Comment