0

Besihamb emgaqwen oyitiyela sigqhoke umfanekiso weskole , elinye lawo Bengath siyathandana nalo..bekungath nje sihlel sindawonye nabo sijabulile

Answered question
Add a Comment