0

Besihamb emgaqwen oyitiyela sigqhoke umfanekiso weskole , elinye lawo Bengath siyathandana nalo..bekungath nje sihlel sindawonye nabo sijabulile

Anonymous Answered question June 18, 2021
Add a Comment