0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu oseke wathandana naye phecelezi i ex yakho?

Answered question
Add a Comment