0
0 Comments

Ngike ngiphuphe engathi ngiphuzile kakhulu ngalendlela yokuthi angisakwazi nokusukuma ngizimele, sekukaningana ngiphupha leliphupho, ngabe lichazani?

Zanele Asked question March 23, 2021
Add a Comment