0

Ngifisa ukwazi ukuthi kusuke kuthiwani uma kuthiwa “kumachanca kwaMpunzi edla emini”

Unselected an answer
Add a Comment