0

Ngifisa ukwazi ukuthi kusuke kuthiwani uma kuthiwa “kumachanca kwaMpunzi edla emini”

Anonymous Answered question April 6, 2022
Add a Comment