0

“Kwelimagade ahlabayo” 👈🏾 ngicela ningichazela ukuthi lokhu kusho ukuthini.

Selected answer as best
Add a Comment