0
0 Comments

Hi angazi noma ngingasizakala yin ngololu daba:

kuyenzeka yin if unenkinga yamaziyo kube izinkilumo zabantu abadala. makunjalo fanele wenzenjan.

Sengilkhiphile izinyo kodwa kwaqala elinye and alishoni ilanga linganghluohanga nasebsuku ngyavuka ngenxa yalo.

If sekwenzeka kuthiwa abant abadla. wenzanjan ukuze angsahluphi amaziyonyo

Noxcy Asked question December 28, 2021
Add a Comment