0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Lapho kukhona isidumbu ilapho kukhona amanqe”?

Answered question
Add a Comment