0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Nalapho kungekho qhude kuyasa”?

Selected answer as best
Add a Comment