0

Besihamba sibaningi ngemoto siya eskoleni esafunda kuso umatikuletsheni. La endleleni sidlula imizi elinyazwe yizikhukhula. Sihambe sibabaza. Sithe sisahamba saqhamukela emfuleni omncane ongcolile kodwa kunezikebhana zitshuza phakathi. Sibabaze ukungcola kwamanzi. Sedlule ngibone sesihamba sibabili ngezinyawo sekukhona nomzukulu wami. Avele angenwe yisilwane esiyizinti edolweni. Sizame ukusikhipha ngokusiphusha ngezinti kube lukhuni ngoba silokhu sinqamukela phakathi edolweni. Ngize ngiphaphame

Nana Asked question June 11, 2022
Add a Comment