0
0 Comments

Uma kuthiwa umuntu “Uhubhuza uhubhu lukaBhejane”, kusuke kushiwo ukuthini?

Selected answer as best
Add a Comment