0

Ku chazani uku phupha umuntu ongasekho kepha ephila,ngimbuza ukuthi ubuyaphi bese yena engi tshela nge ndawo. Futhi e phuma I gazi endlebeni.

Asked question
Add a Comment