0

Bengifisa ukwazi ukuthi emandulo isikathi babesibona kanjani ngaphambi kokuba sibe nama washi nama foni.

Answered question
Add a Comment