0

Bengifisa ukwazi ukuthi emandulo isikathi babesibona kanjani ngaphambi kokuba sibe nama washi nama foni.

uchwepheshe Answered question January 22, 2021
Add a Comment