0
0 Comments

Ukudlana imilala, yini lenkulumo isaga noma isisho, yini imilala, ichaza ukuthini lenkulumo?

John Answered question July 1, 2021
Add a Comment