0
0 Comments

Ukudlana imilala, yini lenkulumo isaga noma isisho, yini imilala, ichaza ukuthini lenkulumo?

Answered question
Add a Comment