0
0 Comments

Sinbona, ngiphuphe ngidutshulwa ekhanda nasemhlane kodwa ngingafi, bengi dutshulwa umuntu engingamazi ethunyelwe abantu engibaziyo. Bengingophi igazi, ngicaba ukuziphindiselela. Kuchazani

Ian Answered question January 11, 2022
Add a Comment