0
0 Comments

Ukufa kudla fumuka kudle silaza. Kusho ukuthini lokhu? Yini ifumuka? Yini isilaza?

Donovan Answered question July 1, 2021
Add a Comment