0
0 Comments

Ukufa kudla fumuka kudle silaza. Kusho ukuthini lokhu? Yini ifumuka? Yini isilaza?

Answered question
Add a Comment