0

Kusuke kushiwo ukuthini uma kuthiwa umuntu “Ukukhalelwa amasongo kaSigonyela”, futhi kusukelaphi lokhu?

Answered question
Add a Comment