0

Kusuke kushiwo ukuthini uma kuthiwa umuntu “Ukukhalelwa amasongo kaSigonyela”, futhi kusukelaphi lokhu?

uchwepheshe Answered question January 22, 2021
Add a Comment