0
0 Comments

Cela ukubuza, Kusho ukuthini uphuphe wenza uCansi nomuntu wakho angaluthokozeli. Into yakhe iwe nisasebhzi. Bese ayaCasuka.

Anonymous S Asked question August 10, 2021
Add a Comment