0

Uma umuntu ethi “ungabe usapholisa’maseko”, kusuke kusho ukuthini lokho?

Anonymous Answered question July 6, 2021
Add a Comment