0

Uma umuntu ethi “ungabe usapholisa’maseko”, kusuke kusho ukuthini lokho?

Selected answer as best
Add a Comment