0
  1. Ukuphupha  ubona futhi  uzwa imvula iza ithi fatha fatha ngigijime ngiyothula izimpahla  zami oncingweni.
Fikile Asked question April 30, 2022
Add a Comment