0
0 Comments
  1. Kuchazani ukuphuma ukomunye umuzi ukha amanzi empompin kuthe usawakha kwaqhamuka angcolile uzame ukuwakhetha angcolile kqhamuke umama wakho ethi uke usikhiphe leso sisu
Jobe Asked question February 15, 2022
Add a Comment