0

Ngabe kusho ukuthini ukuphupha amanzi?

Selected answer as best

Ukuphupha amanzi kusho ukuthini.

Add a Comment