0

Ngabe kusho ukuthini ukuphupha amaqanda?

Selected answer as best
Add a Comment