0
0 Comments

Ngiphuphe ngibona imbulu igijima ngasemhosheni ngase nginiza ugogo wami osewashona kwangathi uyayijaha mina ngiza ngemuva kwakhe

Nana Asked question December 23, 2021
Add a Comment