0
0 Comments

Ngicela ukubuza ukut kuchazani ukuphupha uphethe ingane kaMalume wakho encane eno3yrs udonsa enye ngengalo futhi?

Ngicela ukubuza nokuthi kuchazani ukuphupha uxabana nomuntu wakho nibanga into engekho encane nigcine ngokuhlukana Aze akufonele akwale?

Anonymous Asked question June 25, 2021
Add a Comment