0

Ukuphupha ingane encane kakhulu, engathi ibisanda kuzalwa nona ingand ebikhishiwe kant ikhishwe isiphila, manje lengane ngiyizwa ngizihambela emugwaqeni ikhala kakhulu, ngithi ngisamangele kuvele kuqhamuke inja kukhona into eyiphethe ngomlomo ngathi zintathu ziyabangisan, kant phethe lengane. Lenja ngiyibuke idlule nalengane mase ifika iyibeka phansi emselen mase ngyabon ukuthi iyona lengane ekhalayo, ngathi incolile inqunu ngathi isanenkaba yokubelethwa futhi nesikhumba sayo sixebukile kwezinye izindawo. Ngiyibuke lengan mase ngiyazihambela ngithe sekulate isizofa ayisekho into ezoyenza ngoba vele ilahliwe izothula mase izinja ziyidle. Mase uyathula emvakweskhathi. Nezinja masekuba engathi ziyayithatha zyoyidla.

Cela ukubuza engabe lichazan?

Buzile Posted new comment May 5, 2022

Ngcela ukubuza ukuphupha ngane ncane yentombazane ithi cela ukugqoka?

Add a Comment