0

Sanibonani. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukubona umyeni wakho edubula ingane yenu encane?

Selected answer as best
Add a Comment