0
0 Comments

Ngiphuphe ngisekhaya elikhulu kunengane yomfana phansi kwakhona umunt ongitshela Ukuthi “yingane yakho Lena, thatha lengane uyivikele kukhona abantu abangafuni iphile”

Ngayithathak ingane kusenjalo nangempela kwaqhamuka abantu besijaha ngabaleka ngabaleka indlela yasubuyisel ekhaya elikhulu (komalume)

Umntwana ubezithulele ubengakhali ngamubhek inabukeni Kade esezithoyilethile Kade sengithi ngyamshintsha ngaphaphama

Nomvula Asked question October 15, 2021
Add a Comment