0
0 Comments
  • Ngicela ukubuza, izolo ngiphuphe inyoka e dark green ifuna ukungiluma nakhona before iza kimi it started by targeting me i libele ingena phansi kombede I phuma and it happened 2 or 3 times then yaxonda mina straight
Takalani Mabena Asked question November 10, 2021
Add a Comment