0
0 Comments

ngiphuphe ubaba ongizalayo ongasekho emhlabeni ethi kimi angisheshe ngisuke ukuthi kuphi angazi engibuza nengane yam yokuqala ukuthi ikuphi,ingabe kuchaza ini lokho/

nomsa yende Asked question February 11, 2022
Add a Comment