0

Ngiphuphe ngine khaya lakababa ongizalayo, lapho ngino Gogo ozala ubaba sewashona bekayinyanga angicqokisa ama cici,necklace,bangle zonke ze golide esithi kimina ufaneleke ukuba njena. And I dont wear any jewerely at all mina

Mutinta Asked question April 24, 2022
Add a Comment