0

Kuchazan ukuphupha ulwandle engathi seninendlu enhle eseduze nolwandle. Manje ngathi kuyinto ebiyaziwa ukuthi isimosezulu sobasibi kodwa ngaziwa nin. Kuthesingalindele sibone ulwandle engathi selunamandla luphakeme, mase kuvele kuqhamuke igagas elikhulu kodwa engathi lolulwandle elinegagas elikhulu seliqhamuka emvakwethu, fike lishaye isikhashan lidlule futh kodwa kusale kungadibhikanga lutho futhi kube engathi akwenzekang lutho.

Engabe lichaze ukuthin?

Asked question
Add a Comment