0

Ngabe kusho ukuthini ukuphupha ulwandle luthukuthele? (Ukuphupha ulwandle lunolaka/Ukuphupha ulwandle lugubha amagagasi)

Answered question
Add a Comment