0

Kuchaza ukuthini ukuphupha umlungu?

Answered question

Ukuphupha abelungu?

Add a Comment