0
0 Comments

Ngiphuphe ubaba ongizalayo engitshela ukuthi usaphila yena, mangithi cha Baba sewashona wathi cha ngiyaphila

Nozipho Asked question January 29, 2022
Add a Comment