0
0 Comments

Ngiphuphe umamazala wami kungathi sisendlini ekuishini engingazange licace kahle ukuthi bekungelakubo nome kwami na , engigudla enza engathi kukhona akwenzayo kanti kunomuthi alokhu engithela ngawo. Ungumuntu ongasekho emhlabeni. Ngithe uma ngihlaba umkhosi wangena kwenye indlu wageza ngafana nomuntu okhuluma into engekho. Ngase ngizibona ngixabana nabantwana bakhona . Ingabe lokhu kusho ukuthini.kuyangikhathaza.

Noma Asked question January 19, 2022
Add a Comment