0

Ngabe kusho ukuthini ukuphupha umuntu ongasekho ethetha?

Selected answer as best

Ngiphuphe umuntu wakithi ongasekho elwa nomakoti wakhe

Add a Comment