0
0 Comments

Kuchaza ukuthini ukuphupha umuntu osewahlukana naye ongasazwani futh ongasakhulumisani naye nihleka nixoxa kumnandi. Ephushweni lelo niyazi nihlukene kodwa niyaxoxisana. Uyambuza ukuthi ngabe ujabilile yini ngabantu bakhe abathola emvakwakho aphendule athi cha eyakhe inhliziyo ithandanda wena.

Anonymous Asked question November 17, 2021
Add a Comment