0
1 Comment

Angibingelele

Ngiphuphe enye inkosazane engangithandana nayo ukhala,uma ukhala ngathi ibibalisa Koda akuqondakali ukuthi ibibalisa ngani kepha bekungathi ibixoxa nami uqobo

Posted new comment

Ngiphupha ngilwa ne ex husband , ubaba wee ngane okuwukuthi siluungiselela isehlukaniso( divorce), ngabe kuchazani?

Add a Comment