0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho?

Answered question
Add a Comment