0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho?

Anonymous Answered question February 12, 2022
Add a Comment