0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha unqunu phambi kwabantu?

Selected answer as best
Add a Comment