0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha unqunu phambi kwabantu?

Answered question
Add a Comment