0

Ngiphuphe ngiyo perform empeleni ngenza izinkondlo  ngaphosa isikhwam ensimini sagobisa umbila ngabuye ngazibona senginemali eningi eyamaphepha esikhwameni

Ayanda Asked question October 23, 2020
Add a Comment