0

Ngiphuphe ngiyo perform empeleni ngenza izinkondlo  ngaphosa isikhwam ensimini sagobisa umbila ngabuye ngazibona senginemali eningi eyamaphepha esikhwameni

Asked question
Add a Comment