0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha utshwala?

Selected answer as best
Add a Comment