0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha utshwala?

Anonymous Answered question April 18, 2022
Add a Comment